Bij passende gelegenheden wordt het gildevaandel naar voren gebracht en gepresenteerd als vertegenwoordiging van het gehele gilde. Het gildevaandel is dus representatief, te meer daar er de onderstaande onderdelen op zijn afgebeeld.

vaandel.jpg

maria_stuart.jpg  

Linksboven
Het wapen van Maria Stuart I, zij verleende in 1657 het octrooi tot oprichting van het Cloveniersgilde.

 

Maria Stuart I 1631-1661 Prinses van Engeland echtgenote van Willem II van Oranje-Nassau, diens weduwe vanaf 1650.

Maria Stuart was de dochter van de Engelse koning Charles I en van de Franse prinses Henriëtta Maria de Bourbon. In 1650 bracht zij 8 dagen na de dood van haar man hun enige zoontje Willem III, ter wereld. Haar verdere leven heeft zij gevochten om de zeggenschap over dit kind. Zij wilde haar zoon een Engelse opvoeding geven, wat haar schoonmoeder en de Hollandse overheid bepaald niet aanstond en talrijke conflicten gaf. In 1661 stierf zij, net als haar man aan de pokken.

 

wapen_etten-leur.jpg   Rechtsboven
Het gemeentewapen van Etten-Leur.

"In zilver drie geopende burchten van keel(rood). Het schild gedekt met een gouden kroon met vijftien paarlen"

Het dorpswapen, dat na 1600 in Etten werd gebruikt, ontleende zijn vorm aan het familiewapen Van Etten waarvan de kleuren waren veranderd. De familie Van Etten voerde het wapen, zilver met drie blauwe burchten. Het dorpswapen was zilver met drie rode burchten. Vanaf p/m 1700 plaatste men boven dit wapen een met parels versierde kroon. Dit dorpswapen heeft men gevoerd tot het ontstaan van de Bataafse Republiek(1795-1801). Tijdens deze Republiek werden talrijke zaken veranderd, die aan het verleden herinnerde zoals het dorpswapen.

Na de val van Napoleon Bonaparte in 1815 werd in hetzelfde jaar het Koninkrijk der Nederlanden onder Willem I uitgeroepen. Koning Willem I verzocht aan alle dorpen, steden en heerlijkheden, die voor het ontstaan van de Bataafse Republiek een wapen hadden gevoerd, een nauwkeurige beschrijving daarvan op te sturen aan de inmiddels opgerichte Hoge Raad van Adel, om bevestiging van hun wapen te verkrijgen.

Zo kwamen in Nederland in de periode 1816-1820 de meeste gemeentewapen tot stand.

Doordat het gemeentebestuur van Etten alleen een afdruk van het gemeentezegel zonder nadere aanduidingen opstuurde, werd door de Hoge Raad van Adel zoals in alle andere gevallen die geen nadere aanduidingen hadden opgestuurd, de kleuren van het rijkswapen blauw en goud voor het gemeentewapen gebruikt.

Hierdoor kreeg het gemeentewapen de vorm van drie gouden burchten op een blauw schild. In 1967 nam het gemeentebestuur het initiatief om de oorspronkelijke kleuren van het gemeentewapen te herstellen. Na een positief advies van de Hoge Raad van Adel, werd bij koninklijk Besluit van 17 januari 1968 aan Etten-Leur het huidige gemeentewapen verleend.
 
st._jan_de_doper.jpg  

Centraal in het Midden

De iconografische verbeelding van Johannes de Doper.

 

wapens.jpg  

Linksonder
Het jaartal van de oprichting 1657 en  heroprichting 1997. Het wapen waarmee bij de oprichting en thans wordt geschoten.

 

wapem_cloveniersgilde.jpg  
Rechtsonder
Het wapen van het Cloveniersgilde Etten.