Wapen
Sinds de heroprichting van ons gilde wordt er geschoten met de kolfkruisboog.

Schietafstand
Er wordt buiten op de schietbaan geschoten op een afstand van 20 meter zolang de weersomstandigheden dit toelaten. Daarna eventueel binnen op de  schietbaan van 17 meter.

Doelstelling van het schieten
- Het bevorderen van de onderlinge broederschap.
- Het zich bekwamen in de vereiste schietkunst.
- Het belangrijkste doel in ons gilde is het vermaak en de ontspanning.


Wie kunnen en mogen schieten
- Elke beëdigde gildebroeder van 't Cloveniers Gilde Etten.
- Kandidaat broeders.
- Aspirant broeders.
- Vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Categorieën, binnen het Gilde, waarom geschoten wordt
- Het Koningschieten.
- De baankampioenschap verschieting.
- De rottenklassement verschieting.
- De doorgangenklassement verschieting.
- De rozenwisselprijs verschieting.
- Het rozenschild.
 
schietregelement.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene schietregels
- Er wordt staande en uit de vrije hand geschoten.
- Elke geschoten serie zal genoteerd worden.
- Materiaalpech.
- Indien er door een schutter voor een klassement geschoten wordt, dienen er minimaal 2 niet-schietende gildebroeders op de schietbaan aanwezig te zijn, te weten de puntenschrijver en de loper.
- Het wisselen van schutters, schrijver en loper gaat bij  toerbeurt.
- Indien de loper twijfelt aan de score van een schot, beslist de koning c.q. sergeant c.q. assistent sergeant.
- De schutter moet ervan doordrongen zijn, dat hij een wapen hanteert en dient ALLE veiligheidsregels hiervoor in acht te nemen (zie bijlage).
- Elke schutter, dient in verband met de veiligheid, zijn wapen in goede staat te  houden.
- Iedere gildebroeder dient op de schietbaan (en ook daarbuiten) de hoogst mogelijke sportiviteit te betrachten.