"HET GILDE IS EEN VAN DE WEINIG OVERGEBLEVEN KLEINE KERNEN MET DE KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN VAN HET BEWAREN VAN FOLKLORISTISCHE WAARDEN EN GEBRUIKEN, WAAR VOORAL DE ONDERLINGE VRIENDSCHAP EN EENSGEZINDHEID TELT."

In 1985 ontstond bij Walter Dekkers al het plan om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van heroprichting van een gilde in de kern van Etten. Maar pas in 1996 kwam hij ertoe om een aantal kennissen bijeen te roepen. Tijdens deze eerste bijeenkomst bood de hoofdman van het St. Hubertusgilde, an van Harssel, zich aan, om ons als mentor te begeleiden.

In het Streekarchief te Zevenbergen werd een tweetal "caerten" gevonden van gilden die er vroeger in Etten zijn geweest. Gekozen werd voor de heroprichting van het Cloveniersgilde, waarvan het in 1657 verleende octrooi zoveel mogelijk basis en uitgangspunt is geweest bij het samenstellen van de statuten en het huishoudelijk reglement.

                                                      Etten-Leur 14 juli 1997.
                                                      C.Besters
                                                      Deken-schrijver